ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ ПЕТРИЧ

Посетителите на Хотел България Петрич ни доверяват своята лична информация, и ние се стремим да гарантираме поверителността и защитата й. Тази Политика за поверителност обяснява каква информация събираме, как я използваме и споделяме, и как може да упражните своите права във връзка с тази информация.

 1. Събиране на лична информация При резервация или престой в Хотел България Петрич може да бъдат събрани следните видове лични данни:
 • Имена, контактна информация и данни за фактуриране.
 • Информация за престоя в хотела, включително дати на пристигане и напускане, специални предпочитания и услуги, които предпочитате.
 • Информация, свързана с плащанията и фактурирането.
 • Данни, които ни предоставяте при запитвания или комуникация с нас чрез електронна поща, телефон или други канали.
 1. Използване на лична информация Личната информация, която ни предоставяте, може да бъде използвана за следните цели:
 • За обработка на резервации, фактуриране и осигуряване на услуги, свързани с Вашия престой в хотела.
 • За свързване с Вас и предоставяне на информация относно Вашия престой или запитвания, които сте направили.
 • За подобряване на нашите услуги и персонализиране на Вашето преживяване в хотела.
 • За изпълнение на правни задължения, включително спазване на законодателството на Европейския съюз и националното законодателство.
 1. Споделяне на лична информация Хотел България Петрич може да споделя Вашата лична информация само в следните случаи:
 • Със свързани с хотела трети страни, които помагат за предоставянето на услугите ни, като например доставчици на системи за резервации, банки, осигурители и други подобни партньори. Тези трети страни са задължени да спазват същите стандарти за поверителност и сигурност, каквито спазваме и ние.
 • По изрично изискване от правителствени органи, съгласно приложимото законодателство или когато смятаме, че е необходимо за защита на законните ни интереси или сигурността на нашите гости и персонал.
 1. Сигурност на информацията Хотел България Петрич предприема всички необходими технически и организационни мерки, за да осигури защитата на личната информация, като предотвратява нейното неразрешено достъпване, загуба или разкриване. Ние използваме сигурни методи за съхранение и обработка на данните, включително криптиране, за да защитим информацията от неупълномощен достъп.
 2. Запазване на информацията Хотел България Петрич ще запазва Вашата лична информация само за периодът, необходим за постигане на целите, посочени в настоящата Политика за поверителност, освен ако не е наложено или разрешено от приложимото законодателство.
 1. Вашите права Съгласно приложимото законодателство на Европейския съюз, имате следните права, свързани с Вашата лична информация:
 • Право на достъп: Имате право да поискате достъп до личната информация, която съхраняваме за Вас.
 • Право на коригиране: Ако откриете неточности или непълности във Вашата лична информация, имате право да поискате коригирането й.
 • Право на изтриване: Имате право да поискате изтриване на Вашата лична информация, освен ако има законови задължения или законни основания за запазването й.
 • Право на ограничение на обработването: Имате право да поискате ограничение на обработването на Вашата лична информация в определени обстоятелства.
 • Право на преносимост: В определени случаи, имате право да поискате преносимост на Вашата лична информация към друга организация или субект на обработване.
 • Право на оттегляне на съгласието: Когато обработването на Вашата лична информация се основава на съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.
 • Право на възражение: Имате право да възразите срещу обработването на Вашата лична информация в определени случаи, когато съществуват основателни причини, свързани с Вашата конкретна ситуация.

За да упражните тези права или ако имате въпроси или оплаквания относно обработката на Вашата лична информация в Хотел България Петрич, моля, свържете се с нас чрез контактните данни, посочени в края на тази Политика за поверителност.

 1. Промени в политиката за поверителност Хотел България Петрич може да актуализира настоящата Политика за поверителност от време на време, за да отрази промени в нашите практики за обработване на лична информация. Всяка актуализация на Политиката за поверителност ще бъде публикувана на нашия уебсайт и ще бъде в сила от датата на публикуване. Препоръчваме Ви да преглеждате нашата Политика за поверителност периодично, за да останете информирани за начина, по който събираме, използваме и защитаваме Вашата лична информация.
 2. Контакти Ако имате въпроси, оплаквания или искате да упражните своите права по отношение на обработката на Вашата лична информация в Хотел България Петрич, моля, свържете се с нас на следните контактни данни:

Хотел България Петрич Адрес: ул. Иван Вазов 1, гр. Петрич, България Електронна поща: info@hotelbulgariapetrich.com Телефон: +359 89 095 5551

Нашата цел е да защитаваме Вашата лична информация и да осигурим, че обработването й се извършва в съответствие с приложимото законодателство за защита на данните.